Dự án: Nhà máy Mogami
Nhà máy được xây dựng có tổng  diện tích 15.000 m2,  100% vốn đầu tư của Nhật Bản.

Sản xuất: sản xuất màng loa
Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Phạm vi công việc: Thiết kế kết cấu
Loại tòa nhà: nhà máy, 4 tầng với kết cấu bê tông
Thời gian xây dựng: 2014